Хвилі Елліотта

Багато явищ і процесів в житті мають циклічний характер. Всі ми чули вислів, що історія розвивається по спіралі, і події, що вже мають місце в минулому повторюються знову. Фінансові ринки в такому контексті – не виключення. У цій статті розглянемо хвилі Еліота, як один з інструментів хвильового аналізу ринку Форекс.

В одній з минулих статтей була розглянута теорія Доу, що є підвалиною технічного аналізу фінансових ринків. Дана теорія була перероблена бухгалтером Ральфом Нельсоном Еліотом і отримала подальший розвиток у його монографії «Хвильовий принцип», який був випущений в друк в тридцятих роках 20 століття. Спочатку хвилі Еліота були створені для аналізу ліквідних активів фондового ринку, але надалі стали успішно застосовуватися і для аналізу ринку Форекс.

Еліот почав створювати свою теорію після виходу на пенсію, роблячи спроби знайти закономірності в уявному хаосі ринкового руху. Ним була пророблена колосальна робота, результатом якої стали публікації по масовій психології учасників ринку. Еліот прийшов до висновку, що поведінка ринкових котирувань визначається деякою циклічністю, в основі якої лежить психологія поведінки трейдерів на ринку. Дана циклічність, на думку автора, виражається в появі на графіку котирувань ринкових активів так званих хвиль, які і отримали назву хвилі Еліота.

Згідно хвильової теорії Еліота, ринок може знаходитися в двох станах або фазах – бичої і ведмежої. Поточна фаза ринку визначається його трендом. Еліот зробив висновки, що будь-який рух на фінансових ринках розбивається на п’ять хвиль у напрямку основної цінової тенденції і три коригувальні хвилі у зворотному напрямку. Для розуміння вищесказаного давайте розглянемо малюнок, на якому розглянуто розвиток ситуації на ведмежому ринку.Хвилі Елліотта

Всі хвилі Еліота поділяються на два види: імпульсні хвилі і хвилі відкату. На розглянутому малюнку хвилі 1-5 є основними на ринку з переважанням ведмежого настрою. Три з них (1, 3 і 5) є імпульсними, так як відбуваються в напрямку основного руху, а що залишилися дві (2 і 4) є хвилями відкату. Хвилі A,C є коригуючими, причому дві з них (A і C) є імпульсними, так як підтверджують коригуючий рух. Хвиля B є хвилею відкату (корекції).

Однією важливою властивістю, яким володіють хвилі Еліота, є принцип вкладеності. Будь яка хвиля може бути до певної межі підрозділена на більш дрібні хвилі, а також сама бути складовою частиною більш довгої хвилі. Імпульсні хвилі при цьому підрозділяються на п’ять основних хвиль, а хвилі відкату підрозділяються на три коригувальні хвилі.

Еліот виділяє у своїй теорії найдовший цикл і дає йому назву «Великий суперцикл», який складають 8 хвиль. Кожна з цих хвиль підрозділяється на серію хвиль короткого розміру до певного ступеня ієрархії. Але варто відзначити, що чітко розкласти ринок на хвилі Еліота не завжди є можливим – теорія дуже часто йде в розріз з практикою.

Аналізуючи велику вибірку даних, автор хвильової теорії прийшов до висновку, що хвилі Еліота мають певну закономірність. Зокрема співвідношення довжин хвиль, що належать одній серії, часто взаємопов’язані. Для вираження залежності часто застосовуються так звані числа Фібоначчі, які були розглянуті в одній з попередніх статей.

Так, довжина хвилі 2 часто визначається як 0.382, 0.5 або 0.618 від довжини хвилі 1. Довжина хвилі 3 часто визначається як 0.618, 1.618 або 2.618 від довжини хвилі 1. Довжина хвилі 4 часто визначається як 0.382 або 0.5 від довжини хвилі 1. Довжина хвилі 5 часто визначається як 0.382, 0.5 або 0.618 від довжини хвилі 1. Довжина хвилі A часто визначається як 0.618 або 0.5 або 1 від довжини хвилі 5. Довжина хвилі B часто визначається як 0.382 або 0.5 від довжини хвилі A. Довжина хвилі C часто визначається як 0.618, 0.5 або 1.618 від довжини хвилі A. У ряді модифікацій даної теорії, хвилі Еліота проявляють і інший взаємозв’язок. Перераховані вище коефіцієнти є своєрідними «магічними числами», вираховуються за певним алгоритмом і розглянуті в рамках висвітлення чисел Фібоначчі в одній з попередніх статей.

Прийнято вважати, що представлені вище класичні розрахунки підтверджуються ринком з похибкою 10-20%. Похибка є наслідком впливу різних факторів, що є невід’ємною частиною життя фінансових ринків. Якщо говорити об’єктивно, то представлені співвідношення, звичайно ж, дуже умовні. Крім наведених вище взаємозв’язків, відношення розмірів хвилі Еліота до будь-якої іншої хвилі циклу також може виражатися через числа Фібоначчі. Під розмірами хвиль Еліота може розумітися як її висота на графіку фінансового інструменту, так і реальна тривалість. Кожна хвиля має свої характеристики, які будуть розглянуті нижче на прикладі ведмежого ринку.

Хвиля 1 виникає, коли на ринку майже повністю переважає бичий настрій, і фінансові новини все ще на стороні биків. Дана хвиля, як правило, дуже сильна, особливо, якщо вона супроводжується різкими змінами в технічному або фундаментальному аспекті (наприклад, прорив лінії опору або дані про несподівану зміну відсоткової ставки). Якщо кардинальних змін ринкова ситуація не зазнає, то дана хвиля являє собою незначний імпульсний рух.

Хвиля 2 виникає при відкаті від тільки що досягнутих ведмедями прибуткових позицій. Такий відкат може практично нівелювати ціновий рух, досягнутий хвилею 1, але відкат нижче її початку зазвичай не відбувається. Хвиля 2 може бути пояснена фіксацією нервовими ведмедями тільки що досягнутого прибутку в побоюванні зворотного цінового руху. Довжина хвилі 2 становить, як правило, 50-70% від хвилі 1.

Хвиля 3 є предметом «пошуку» всіх прихильників хвильової теорії Еліота. Саме «спіймавши цю хвилю» можна зробити максимум прибутку. Дана хвиля характеризується різким підйомом оптимізму серед професійних трейдерів. Вона в 90% випадків є найбільш потужною і довгою, на неї припадає максимальне прискорення цін. Як правило, хвиля 3 супроводжується збільшенням обсягів торгів. У класичному випадку хвиля 3 перевищує хвилю 1 як мінімум 1.618 раз.

Хвиля 4 коригує стрімке падіння цін у зворотному напрямку. Незважаючи на те, що ідентифікація даної хвилі на історичних графіках не представляє великих складнощів, визначення її початку в реальному часі важко. Відкат відбувається, як правило, на дистанцію в районі 35-45% від довжини хвилі 3, а тривалість коригуючого руху невеликий. У класичному випадку хвиля 4 не повинна перекриватися з хвилею 2.

Хвиля 5 часто характеризується тим, що не підтверджується зростанням обсягів торгів. Іноді говорять про те, що відбувається імпульсна дивергенція, тобто відбувається підвищення ціни та знижуються середні обсяги. До кінця хвилі 5, торговельні обсяги знову зростають. На даному етапі основний рух (уздовж сформованого тренду) закінчується і відбувається перехід до серії корекційних хвиль.

Хвиля A характеризується ринковою ситуацією, при якій ведмеді починають з ажіотажем фіксувати прибуткові позиції. На ринку з’являються гравці, схильні прогнозувати подальший стабільний ріст цін. Дана хвиля є імпульсною і за своїми властивостями аналогічна вже розглянутої хвилі 1 (тільки в зворотному напрямку).

Хвиля B є аналогом хвилі 4 в протилежному напрямку і також досить важка для ідентифікації в реальному часі. Дана хвиля характеризується залишковим рухом ціни вгору під тиском тих небагатьох ведмедів, які вірять в подальше падіння ціни на базовий актив.

Хвиля C являє собою різкий імпульсний рух вгору на тлі зростаючого бичого настрою. Дана хвиля по протяжності, в класичному випадку, перевищує довжину хвилі 3. До кінця даної хвилі на ринку знову з’являються ведмеді, готові йти на ризик.

Все виглядає добре в теорії, але на практиці хвилі Еліота досить складно ідентифікувати – не завжди ринок поводиться відповідно до описаної схеми. Те, що чітко видно на історичних даних найчастіше розмито на аналізі в реальному часі. Тут розглянуто тільки класична картина чергування хвиль. Але існує велика кількість шаблонів нестандартної конфігурації хвиль і рекомендацій до дії. Хвилі Еліота прийнято аналізувати, застосовуючи фігури графічного аналізу (фігури розвороту тренда і фігури продовження тренда), розглянуті раніше. Тут розглянуто лише основи хвильової теорії Еліота – за додатковою інформацією вам при бажанні доведеться почитати спеціальну літературу.

Сподобалось?! Поділись з друзями!

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс