Попит і пропозиція на ринку, теорія паритету купівельної спроможності

паритетПопит і пропозиція на ринку

Об’єктом фундаментального аналізу є політичні, економічні, соціальні фактори, які впливають на попит і пропозицію і багато в чому формують їх.

Згадаймо, що рух курсів валют в першу чергу визначається саме співвідношенням попиту і пропозиції. Тобто, якщо на валюту є попит, то її вартість підвищується, а якщо пропозиція валюти перевищує попит, то її курс знижується. Неважливо, що формує попит – спекулятивні, хеджові або обмінні операції – рух курсів фактично визначається потребою у валюті. І пропозиція, і попит використовуються для прогнозування курсів валют, але цей процес досить складний. Існує безліч факторів, які впливають на попит і пропозицію валюти, наприклад, торгові потоки, рух капіталу, хеджові та спекулятивні потреби. На рисунку нижче показано “класичну криву попиту і пропозиції”. Зі збільшенням пропозиції грошей, ціна на них падає і навпаки. В точці перетину кривих попиту і пропозиції знаходиться точки рівноваги, тобто ціна за якою продавці (ведмеді) готові продати, а покупці (бики) готові купити валюту. Відповідно, коли відбуваються будь-які зміни з попитом чи пропозицією валюти, це все зразу відображається в її ціні. Причинами впливу є різноманітні фундаментальні показники.

Попит-пропозиціяТрейдер повинен бути постійно в курсі найважливіших подій і уважно відслідковувати новини, які вказують на можливі зміни в політиці, економіці, соціальній сфері, тобто, повинен знати економічну конюктуру в цілому, а для цього необхідно робити об’ємну роботу, оскільки в фундаментальному аналізі  єдиного вірного параметра немає, а працює вся сукупність факторів.

Теорія паритету купівельної спроможності

Тепер розглянемо теорію обмінних курсів, яка називається теорією паритету купівельної спроможності. Відповідно до цієї теорії, одиниця валюти будь-якої країни повинна давати можливість купувати однакову кількість послуг і товарів в будь-якій країні. Ця теорія описує механізм принципової взаємодії економічних сил, які визначають обмінні курси валют в довгостроковому періоді.

Теорія паритету купівельної спроможності заснована на принципі закону єдиної ціни, що стверджує, що товар в будь-якій точці країни повинен продаватися за єдиною ціною, оскільки в іншому випадку не використовується можливість отримання прибутку в системі торгівлі. У разі не виконання описаного принципу, витягувати прибуток можна, купуючи і продаючи товар у різних місцях, що призвело б до зміни попиту та пропозиції і вирівнюванню цін на ринку.

Цей принцип так само застосовний і в міжнародній торгівлі. Якщо на внутрішньому ринку за певну кількість валюти можна придбати більше товару, ніж на зарубіжному ринку, то таке положення призведе до зростання експорту і змінить в свою чергу співвідношення пропозиції і попиту на внутрішньому і зарубіжному ринках. Рівень цін, відповідно, вирівняється, тобто, купівельна спроможність валюти стане однаковою на обох ринках.

Таким чином, теорія паритету купівельної спроможності стверджує, що в будь-якій країні світу валюта будь-якої держави повинна мати єдину реальну вартість.

Відповідно до цієї теорії для забезпечення однакової купівельної спроможності, наприклад, долара в США в інших країнах, реальний курс обміну повинен бути дорівнювати одиниці. Якщо є відхилення від одиниці реального обмінного курсу, для відновлення рівності включається спеціальний механізм – процес зміни номінальних обмінних курсів країн по відношенню один до одного.

Тобто, номінальний обмінний курс двох держав повинен відображати співвідношення рівнів цін. Отже, можна сказати, що зміна номінального обмінного курсу валют залежить від зміни рівня цін.

Враховуючи вищесказане, можна простежити важливу залежність впливу кредитно-грошової політики Центральних банків на зміну валютних курсів.

Коли центральний банк збільшує пропозицію грошей, це призводить до зростання цін на внутрішньому ринку і за рахунок цього відбувається зниження номінального курсу валюти країни по відношенню до валют інших країн. Тобто, збільшення грошей призводить до зменшення їх вартості, а те, в свою чергу, породжує інфляцію, грошова валюта країни падає.  Проте не завжди так воно є, так як на це є ряд інших причин.

Сподобалось?! Поділись з друзями!

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс