Основи фундаментального аналізу

новиниМи знаємо, що ринки можна аналізувати і прогнозувати двома методами – фундаментальним і технічним. Ці методи вирішують одну і ту ж задачу: визначають напрямок подальшого руху ціни, проте підходять до неї з різних сторін. Фундамент вивчає фактори, рушійні ринком, а технічний аналіз – часові ряди даних та пов’язані з ними графічні образи. Однак, ні фундаментальний, ні технічний аналіз не є 100% гарантією успіху. Хоч і доповнюють один одного. У даній статті будуть більш детально розглянуті основні принципи фундаментального аналізу. Він включає в себе вивчення економічних і політичних факторів, що впливають на стан валютного ринку Forex. Це, наприклад, основні напрями політики урядів розвинутих країн, кредитно-грошова політика Центральних Банків, що публікуються економічні показники, висловлювання впливових державних діячів, інші важливі події.

Фундаментальний аналіз (ФА) – досліджує економічний і політичний розвиток держави, визначає глибинні причини по яким одна валюта буде довгостроково (багато років) рости, інша падати.

Правило дуже просте: швидше за всіх росте та валюта у країни, якій

1. Вищі темпи економічного розвитку

2. Вище процентна ставка Національного банку (значить, в цій валюті захочуть відкрити банківські депозити інвестори всього світу)

Але інколи трапляються ситуації (форс-мажори) при яких ці ​​правила не працюють: світова економічна криза і політичні (політичний переворот – загроза капіталу інвесторам) або природні катаклізми (повінь, землетрус).

Фундаментальні фактори аналізуються, зазвичай, з двох точок зору:

  • вплив на офіційну облікову ставку;
  • стан національної економіки країни.

Фундаментальні показники по суті своїй є новинами, які ми дізнаємося з різних інформаційних джерел (TV, преса, і т.д. включаючи ОТС). По своїй дії на ринок валют, новини діляться на:

Випадкові і несподівані;

Плановані і очікувані.

До несподіваних звичайно ставляться новини політичні та природні, набагато рідше – економічні. При цьому політичні новини можуть бути чистою дезінформацією. Наприклад. У 1998 році, компанія CNN повідомляє про смерть президента Росії Б.М. Єльцина. Ще через якийсь час виходить повідомлення про те, що танки в Москві. Ці повідомлення послабили франк на 250 пунктів (з 1.5100 до 1.5350). (Закономірне запитання: чому франк? Швейцарія є фінансовою гаванню Німеччини, яка в свою чергу дуже тісно співпрацює з Росією (43 млрд. доларів). До того ж таке повідомлення могло послужити каталізатором зміни політичного курсу). Але через кілька хвилин виходить повідомлення, вибачте, Єльцин живий. Це повідомлення зміцнило франк на 650 пунктів (до 1.4700) протягом 2-3 котирувань.

Особливо сильний вплив на фінансові ринки надають війни. Наприклад, всі очікували силового вирішення кризи в Югославії, але коли в ніч на 24 березня 1999 сили НАТО приступили до військової операції під назвою “Рішучі дії” проти Союзної Республіки Югославія, це багатьох застало зненацька. Рух валют: євро / долар з 1.0963 до 1.0714, долар / франк з 1.4515 до 1.4933.

Землетрус або ін стихійне лихо в якій-небудь країні здатне послабити національну валюту, так як на відновлення буде потрібно кошти, що призводить до посилення інфляції. Несподівані новини можна передбачити, до них неможливо підготуватися. На них потрібно тільки швидко реагувати, коректуючи свої відкриті позиції або торгові плани. Такого характеру новини з’являються, як правило, у вигляді чуток. Реакція ринку на новину (слух) зазвичай бурхлива, але нетривала. При підтвердженні цієї новини офіційними особами рух в первісному напрямку продовжується (амплітуда і період руху будуть залежати про значущість новин).

До очікуваних новин зазвичай відносять дані економічної статистика, інколи політичного характеру (кожен з нас очікує появи в ЗМІ цих новин, намагається оцінити ступінь їх впливу на розвиток ринку, після чого приймає рішення про свої дії). Про них можна дізнатися в щотижневому економічному календарі. На відміну від інших факторів вони з’являються в постійному потоці, в певну дату і час, із зазначенням попередніх і прогнозованих значень.

Вплив новин на рух (як правило):

 1. Якщо новини підтверджуються очікуванням ринку, то сильні рухи курсу не відбуваються.
 2. Якщо новина несподівана тим, що ринок недооцінив силу даного чинника, то ціна продовжить діючу динаміку і діє в напрямі вже сформованого тренду, відбувається просте прискорення тенденції.
 3. Якщо новини діють всупереч настроям ринку і якщо вони дуже сильні, то відбувається розворот тренда. Коли змінюється напрямок тренда, то відбувається період осмислення ринку. Великі хеджові фонди і банки-маркет-мейкери, які перед виходом новини відкрили операції під очікування ринку, будуть намагатися втримати курс від різкої зміни з тим, щоб встигнути не тільки закрити свої тепер уже збиткові операції, а й встигнути «перевернутись» (тобто відкрити операцію в іншу сторону).
 4. Якщо ж сила новини недостатня, то відбувається невеликий відкат курсу протягом декількох десятків хвилин, а потім все встає на свої місця.

Цикл життя фундаментальних факторів

1) Короткий цикл – як правило, у всіх несподіваних новин становить не більше доби. Наприклад, за один робочий тиждень з 16.09.96. по 21.09.96. ми бачимо 18 вересня сильне падіння долара. Це падіння відбулося тільки по причині опублікування Міністерством торгівлі США балансу за серпень. Дані показали дуже великий (понад 11 млрд. дол) торговий дефіцит США, в порівнянні з очікуваними дефіцитом близько 4 млрд. дол Така різниця між очікуваннями і фактом посилили єну по відношенню до долара за 2 години більш ніж на 150 пунктів. Але вже до кінця тижня курс відіграв половину цього падіння, а на початку наступного продовжив рух вгору, набагато перевищивши попереднє максимальне котирування.

2) Довгий цикл – триває від декількох тижнів до декількох років. До фундаментальних факторів з довгим життєвим циклом відносяться всі фактори, пов’язані із загальним станом національної і світової економіки (динаміка інфляції, безробіття і процентних ставок, інші подібні фактори).

Показники, що впливають на ринок Forex і формують попит і пропозицію на валюту, досить умовно можна розділити на кілька груп:

Показники руху торгового та інвестиційного капіталу:

Ці показники характеризують, який був і може бути попит і пропозиція на валюту з боку інститутів, що здійснюють експортно-імпортні операції.

 • торговий баланс
 • баланс поточних рахунків
 • баланс капітальних рахунків
 • платіжний баланс

Показники, що характеризують стан фінансового ринку країни:

Ці показники характеризують потенційну і поточну рентабельність вкладень інвестиційних інститутів в активи, номіновані в національній валюті, а відповідно і поточний або потенційний попит на цю валюту з боку інвесторів у фондові активи і активи з постійним доходом (банківські депозити, державні та корпоративні облігації).

 • динаміка фондових індексів
 • сума розміщених облігацій казначейства США та ставка і динаміка обсягу та ставки розміщення
 • динаміка прибутковості по середньострокових та довгострокових державних цінних паперах
 • динаміка процентних ставок на міжбанківському кредитному ринку
 • динаміка ставок за іпотечними кредитами

Агреговані макроекономічні показники:

Характеризують стан економіки країни в цілому, динаміку економічного зростання і можливі макроекономічні перекоси.

 • валовий внутрішній продукт
 • обсяг і динаміка державних витрат
 • обсяг і динаміка надходжень до бюджету країни
 • дефіцит / профіцит бюджету країни
 • Сукупність споживання
 • Сукупність приватні інвестиції
 • рівень особистих заощаджень
 • обсяг експорту
 • обсяг імпорту
 • безробіття

Показники динаміки виробництва і торгівлі:

Характеризують стан та перспективи розвитку виробничого і торгового сектора економіки країни, включаючи: внутрішній попит в країні і готовність компаній і приватних осіб витрачати гроші, рівень розвитку промислового виробництва і його динаміку, потенційний внутрішній попит на національну валюту з боку споживачів.

 • індекс промислового виробництва
 • індекс використання виробничих потужностей
 • обсяг промислових замовлень
 • промислові запаси
 • замовлення на товари тривалого користування
 • роздрібні продажі
 • обсяг комерційного кредиту
 • обсяг кредитів під нерухомість
 • обсяг виданих споживчих кредитів

Показники трудової статистики:

Характеризують сектор робочої сили, його стан і динаміку і побічно показують майбутній потенціал попиту з боку споживачів на товари та послуги, а також оптимізм споживачів щодо майбутнього.

 • продуктивності праці
 • різні показники зміни кількості зайнятих і безробітних

Показники інфляції:

Характеризують поточний і потенційний інфляційний тиск на економіку, а, отже, і на валюту, впливають на рішення щодо кредитно-грошової політики держави, наприклад, зміна ставок рефінансування.

 • індекс споживчих цін
 • індекс промислових цін
 • дефлятор цін валового внутрішнього продукту
 • індекс споживчих енергетичних цін
 • індекс цін експорт
 • індекс цін на імпорт
 • середня погодинна заробітна плата
 • індекс вартості робочої сили (витрат компаній на оплату праці співробітників)
 • динаміка цін на нафту

Індикатори кредитно-грошового регулювання економіки:

Показники грошово-кредитної політики є, по всій видимості, одними з найважливіших. Вони показують, яку політику в умовах даного етапу економічного циклу збирається проводити уряд і які методи для цього використовує. До цих показників відносяться: номи обов’язкового резервування, ставка (ставки) рефінансування, показали операцій міністерства фінансів або центрального банку на відкритому ринку, зміни в грошових агрегатах.

 • облікова ставка ЦБ
 • плановані обсяги розміщення та погашення державних цінних паперів
 • плановані обсяги залучення або погашення урядом зовнішніх кредитів (динаміка державного боргу)
 • показники пропозиції грошей (грошова маса): M1, M2, M3

Індикатори ділового циклу, а також індекси економічної (ділової і споживчої) активності і оптимізму індикатори ділового циклузнаходяться в основному на основі середньої динаміки набору інших показників різних секторів економіки

Індекси активності і оптимізму – зазвичай опитувальні показники, які виражають упевненість інвесторів, споживачів або інших груп економічних агентів щодо свого поточного положення, і свого майбутнього. Наприклад, впевненість у майбутньому споживачів, побічно вказує, чи будуть вони купувати товари тривалого користування, чи будуть користуватися кредитами і чи готові вони в цілому витрачати гроші, замість того щоб відкладати їх, а впевненість у майбутньому компаній безпосередньо буде впливати на їх активність у відношенні інвестицій у розширення бізнесу.

Зазвичай такі індекси випереджають економічний цикл на період від місяця до року. В середньому 3-6 місяців.

 • індекс випереджальних економічних індикаторів
 • індекс співпадаючих економічних індикаторів
 • індекс запізнілих економічних індикаторів
 • індекс ділового оптимізму менеджерів із закупівель
 • індекс ділового оптимізму менеджерів підприємств сфери послуг
 • індекс споживчої довіри (оптимізму)
 • індекс ділової довіри (оптимізму)

Показники будівельної галузі:

Вважається що будівництво, точніше будівельний цикл, в цілому випереджає загальний діловий цикл, тому показники будівництва використовуються як випереджальних індикаторів.

 • кількість споруджуваних будинків
 • кількість виданих дозволів на будівництво
 • продажі нових будинків
 • продажу не нових будинків
 • витрати на будівництво

Аналіз фундаментальних показників що застосовується для прийняття двох видів рішень

 • Рішень про довгострокові інвестиції у валюту тієї чи іншої країни
 • Рішень з торгівлі на новинах. Кожен фундаментальний показник в процесі прийняття рішень необхідно аналізувати, враховуючи наступні фактори
 • Що і яким чином він вимірює, на основі яких даних він розраховується, яка волатильність (мінливість) при його виході, в яких одиницях він розраховується (номінальні одиниці, динаміка порівняно з попереднім періодом або до якогось періоду минулого)
 • До якого класу належить показник (випереджаючий по відношенню до економічного циклу, запізнюється або співпадаючий)
 • Яка періодичність та час виходу показника
 • Публікується чи він один раз або існують також його попередні, і остаточні, переглянуті значення
 • Які діапазони коливання показника в різні періоди економічного циклу країни, а також максимальні і мінімальні значення за весь історичний період
 • Яке його основний вплив на інші фундаментальні показники
 • Які фундаментальні показники чинять на нього критичний вплив

Детально про кожен показник і індекс, вплив їх на коливання курсів валют буде розглянуто в наступних статтях.

 

Сподобалось?! Поділись з друзями!

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс